sobota 9. januára 2016

Stratégia dopravy pre KE za milón

Stratégia dopravy pre KE za milón

uverejnené 16. 11. 2015, 17:21 používateľom Vladimir Cuchran

http://www.kosicednes.sk/strategia-dopravy-za-milion-eur-odporuca-zrusit-trolejbusy-v-kosiciach-kvoli-nakladom/:
Košický magistrát si nechal vypracovať stratégiu rozvoja dopravy a dopravných stavieb v meste. Napriek doterajším uisteniam košických dopravcov, že chcú zachovať trolejbusovú dopravu v Košiciach, však záverečná správa navrhuje túto ekologickú dopravu zrušiť

Stratégiu rozvoja dopravy a dopravných stavieb v meste, ktorú pre magistrát vypracovala pražská konzultačná firma NDCom, stála viac ako milión eur. Okrem definovania problémov košickej dopravy navrhuje aj riešenia. A jedným z nich má byť zrušenie trolejbusovej dopravy v meste.
Vraj ekonomické riešenie
Toto opatrenie sa spomína hneď na dvoch miestach dokumentu. Aby sa dosiahli ciele, medzi nimi napríklad finančne udržateľná MHD v Košiciach, navrhujú doslova “zastaviť prevádzku trolejbusov, investovať zodpovedne do koľajových vozidiel.
V inom bode dokumentu sa píše: “Ukončiť prevádzku existujúcej trolejbusovej siete, zachovať časti infraštruktúry, ktoré sú stále v dobrej kondícii, a pripraviť projekt duobusov (trolejbusy s alternatívnym pohonom, buď akumulátorovým, alebo dieselovým) pre nasadenie na hlavné autobusové linky (10, 71, 72) v roku 2030 s novým napojením na rozvojové lokality na Kope a na východe Košickej Novej Vsi.”
DPMK: Chceme obnoviť vozový park
Trolejbusy po Košiciach nepremávajú už od začiatku rekonštrukcie električkovej trate v auguste minulého roku. Viackrát sme sa dopravného podniku pýtali, či budú po skončení rekonštrukcie pokračovať. “Dopravný podnik má záujem obnoviť vozový park trolejbusov, nakoľko súčasné sú už morálne aj technicky zastaralé,”povedala ešte v septembri hovorkyňa dopravcov Michaela Karaffová. Na rovnakú otázku po zverejnení spomínaného dokumentu magistrátom, sme zatiaľ odpoveď nedostali. DPMK má 27 trolejbusov, ktoré premávali na troch linkách.
Už to tu raz bolo
ž v roku 2012 sa vtedajšie vedenie DPMK pokúšalo trolejbusovú dopravu v Košiciach zlikvidovať s argumentáciou, že je ekonomicky nevýhodná. Vzbudilo to však odpor verejnosti a aj s prispením petície zorganizovanej Združením na podporu ekologickej dopravy v Košiciach sa aktivistom podarilo trolejbusy zachrániť. Novo vypracovaná stratégia, ktorá sa o to opäť pokúša, bude na magistráte verejne prerokovaná o týždeň.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára